Parametr odporności na ścieranie jest jednym z ważniejszych kryteriów jakie powinny spełniać posadzki.

Posadzki przemysłowe poddawane są różnego rodzaju obciążeniom: statycznym, dynamicznym, chemicznym i termicznym. Istnieje wiele metod badania odporności posadzek na ścieranie, a jedną z nich jest badanie odporności na ścieranie posadzek metodą BCA.

Badanie odporności na ścieranie posadzek

W trakcie badania posadzka poddawana jest obciążeniom symulującym ruch twardych kół po jej powierzchni. Ponadto mechanizm niszczenia posadzki jest możliwie bliski realnym obciążeniom eksploatacyjnym występującym na większości hal przemysłowych. Urządzenie BCA posiada parametry zgodne z normą PN-EN 13892-4. Dzięki tej metodzie badamy odporność na ścieranie posadzek na istniejących obiektach, w warunkach eksploatacyjnych bez konieczności wycinania próbek i niszczenia posadzki. Po uzyskaniu wyników badanie odporności na ścieranie posadzek minimum w 3 punktach pomiarowych określamy klasę odporności na ścieranie. Następnie, jeżeli wyniki nie są zadowalające, proponujemy najlepszy sposób naprawy powierzchni posadzki w celu poprawy tych parametrów. Więcej o metodzie badania >> TUTAJ.

Pomiary przy badaniu betonu

Do pomiaru głębokości wytarcia śladu używamy mikrometru. Wynik w każdym z ośmiu punktów pomiaru podajemy w mm jako różnicę odczytu po pomiarze oraz przed pomiarem. Następnie końcowy wynik w danym miejscu badania obliczamy jako średnią arytmetyczną z ośmiu poszczególnych pomiarów. Żeby możliwy był właściwy pomiar posadzki betonowej w danym miejscu powierzchnia musi być płaska. Inaczej urządzenie drga, zaczyna podskakiwać i wynik staje się niemiarodajny. W takich przypadkach zaleca się wykonanie dodatkowego pomiaru w sąsiednim miejscu, którego powierzchnia jest równa. Podczas jednego badanie odporności na ścieranie posadzek urządzenie wykonuje łączny cykl 2 850 obrotów. W praktyce wynik badania obrazuje zużycie posadzki po 25 latach eksploatacji.