W wyniku intensywnego użytkowania posadzek przemysłowych czasami uszkodzone zostają przejazdy w bramach, pomiędzy halami. Beton w newralgicznych miejscach ulega wykruszeniu, często pojawiają się ubytki i pęknięcia. Naprawy przejazdów pomiędzy halami wykonuje się w możliwie najkrótszym czasie ze względu na konieczność zachowania komunikacji i ciągłość pracy. 

Wszystkie niżej wymienione technologie umożliwiają przywrócenie pełnej komunikacji w ciągu zaledwie kilku godzin.

Opis technologii – naprawa przejazdu w bramach pomiędzy halami z użyciem zaprawy szybkowiążącej Rapid Set:

 • wykucie uszkodzonego betonu,
 • aplikacja szybkosprawnej, mineralnej masy Rapid Set,
 • zatarcie powierzchni,
 • dodatkowo pielęgnacja wodą przez 1 godzinę.

Opis technologii – naprawy przejazdów pomiędzy halami w bramach z zastosowaniem profilu systemowego typu sinus:

 • wykucie uszkodzonego betonu,
 • wyrównanie podłoża materiałem Rapid Set,
 • zamontowanie stalowego profilu systemowego typu SINUS,
 • następnie wypełnienie styku pomiędzy profilem, a posadzką betonową.

Opis technologii – wymiana uszkodzonego odwodnienia liniowego wraz z naprawą krawędzi posadzki betonowej:

 • wykucie uszkodzonego koryta odwodnienia liniowego,
 • wyrównanie podłoża materiałem Rapid Set,
 • zamontowanie nowego koryta odwodnienia liniowego typu AKO,
 • wypełnienie przestrzeni pomiędzy nowym korytem, a posadzką betonową – materiał Rapid Set i naprawy przejazdów pomiędzy halami.

O usłudze naprawy i wymianie wypełnienia w dylatacjach skurczowych piszemy >> TUTAJ.