Malowanie linii pasów realizujemy z zastosowaniem farb akrylowych lub dwu-składnikowej żywicy epoksydowej. Oznaczenia poziome wykonujemy w technologii dwu-składnikowej żywicy epoksydowej. Są trwalsze od farb akrylowych. Jednakże w  przypadku wykonania korekty oznaczeń trudniej jest je usunąć.

Następnie w celu przedłużenia trwałości wykonanych oznaczeń poziomych zaleca się przeprowadzenie impregnacji krzemianowej posadzki oraz aplikację preparatu krzemianowo-polimerowego. Zabiegi te oprócz dodatkowej ochrony świeżo-wykonanych pasów poprawiają wygląd oraz parametry techniczne i użytkowe posadzki.

Opis technologii – farba akrylowa lub żywica epoksydowa:

  • mechaniczne lub chemiczne usuwanie starych oznaczeń poziomych,
  • przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
  • malowanie nowych oznaczeń poziomych z zastosowaniem ForRoad