W trakcie eksploatacji oraz narażania posadzek betonowych na różnego rodzaju środki chemiczne, nieodpowiednie preparaty myjące, olej, smary, sól drogową (w strefach wjazdu na hale) powierzchnia betonu staje się bardziej nasiąkliwa i zaczyna pylić oraz ulega stopniowej degradacji. I tu ważne jest mycie impregnacja posadzki.

Proponujemy wykonanie zabiegu konserwacji mającego na celu podniesienie trwałości nawierzchni betonowej. Mycie i impregnacja posadzki – polega na zabezpieczeniu powierzchni impregnatem krzemianowym na bazie litu. Wnika on w przypowierzchniową strefę, a następnie reaguje chemicznie z cementem. W wyniku reakcji krystalizacji następuje trwałe związanie cementu. Ponadto powierzchnia ulega doszczelnieniu, przestaje pylić, jest łatwiejsza w utrzymaniu czystości oraz staje się bardziej odporna na działanie czynników chemicznych.

Efekty zaniedbań w zakresie czyszczenia i pielęgnacji posadzek przemysłowych:

  • środki chemiczne oraz zanieczyszczenia wnikają coraz głębiej w warstwę posypki utwardzającej i beton,
  • następuje pogorszenie wiązania cementowego pomiędzy ziarnami posypki cementowej w strefie przypowierzchniowej, posadzka staje się chropowata oraz bardziej nasiąkliwa,
  • posadzka zaczyna pylić oraz mocniej się wycierać,
  • mogą pojawiać się przetarcia na powierzchni oraz mikrorysy.

Proponujemy dwa warianty zabezpieczenia posadzek:

  • mycie i doczyszczanie posadzki, aplikacja impregnatu krzemianowego. Cel: zabezpieczenie przed pyleniem, doszczelnienie, wzmocnienie powierzchni.
  • mycie i doczyszczanie posadzki, aplikacja impregnatu krzemianowego, nałożenie powłoki ochronnej na bazie krzemianów i polimerów, polerowanie powierzchni. Cel: wzmocnienie strefy przypowierzchniowej, eliminacja pylenia oraz poprawa estetyki – połysk.

Dodatkowo na warstwę impregnatu krzemianowego można nakładać kolejne powłoki, malować pasy oraz inne oznaczenia poziome. Tego typu impregnacja jest optymalna pod względem ekonomicznym, pozwala uniknąć kosztownych napraw nawierzchni, jest łatwa i szybka w wykonaniu, a jej efekty są trwałe. Szczegółowe informacje dot. stosowanych przez nas produktów >> ForClean Li, ForSil, ForLit.

Informacje dot. oferty dodatkowego polerowania znajdują się TUTAJ.