Opis technologii naprawy dylatacji – dylatacje bez uszkodzonych krawędzi:

  • usunięcie istniejącego wypełnienia,
  • fazowanie krawędzi dylatacji,
  • poza tym oczyszczenie i zagruntowanie krawędzi szczelin,
  • ułożenie sznura polietylenowego,
  • następnie aplikacja poliuretanowej masy dylatacyjnej ForFlex PU40

Opis technologii naprawy dylatacji – dylatacje z uszkodzonymi krawędziami:

  • wycięcie na szerokość 5 cm i głębokość 3 cm betonu z każdej strony uszkodzonej dylatacji,
  • wypełnienie ubytków mineralną masą szybkosprawną Rapid Set,
  • dodatkowo wykonanie nowego nacięcia dylatacji,
  • oczyszczenie i zagruntowanie krawędzi szczelin,
  • ułożenie sznura polietylenowego,
  • aplikacja poliuretanowej masy dylatacyjnej w celu naprawy dylatacji: ForFlex PU40, ForFlex PU50