Opis technologii naprawy dylatacji – dylatacje bez uszkodzonych krawędzi:

 • usunięcie istniejącego wypełnienia,
 • fazowanie krawędzi dylatacji,
 • poza tym oczyszczenie i zagruntowanie krawędzi szczelin,
 • ułożenie sznura polietylenowego,
 • następnie aplikacja poliuretanowej masy dylatacyjnej ForFlex PU40

Opis technologii naprawy dylatacji – dylatacje z uszkodzonymi krawędziami:

 • wycięcie na szerokość 5 cm i głębokość 3 cm betonu z każdej strony uszkodzonej dylatacji,
 • wypełnienie ubytków mineralną masą szybkosprawną Rapid Set,
 • dodatkowo wykonanie nowego nacięcia dylatacji,
 • oczyszczenie i zagruntowanie krawędzi szczelin,
 • ułożenie sznura polietylenowego,
 • aplikacja poliuretanowej masy dylatacyjnej w celu naprawy dylatacji: ForFlex PU40, ForFlex PU50