Projekt posadzki i ocena nośności

Po przesłaniu wypełnionej tabeli „Dane do obliczeń posadzki” (do pobrania>>TUTAJ) wykonamy bezpłatnie projekt posadzki i ocenę nośności, t.j. kompleksowe opracowanie posadzki zawierające:

  • określenie grubości posadzki, podanie klasy betonu oraz ilości i rodzaju zbrojenia (siatki stalowe, włókna stalowe lub polimerowe),
  • wymogi odnośnie podbudowy,
  • zalecenia dotyczące mieszanki betonowej,
  • propozycje wykończenia powierzchni posadzki wraz z doborem systemów utwardzenia i impregnacji,
  • następnie ogólne informacje na temat szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych i pozornych,
  • wykres możliwego obciążania posadzki jako funkcja czasu od jej wykonania,
  • ponadto detale i dozbrojenia posadzki.